Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Nghiên cứu công nghệ và các điều kiện chế tạo ống nano cacbon đơn tường SWCNTs định hướng, siêu dài, sử dụng Ethanol trên đề Si : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42075

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét