Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô và khảo sát tính chất biến đổi nhiệt - điện - quang của chúng : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nanô
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42035

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét