Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của các nanô tinh thể bán dẫn CdSe/ZnS với cấu trúc lõi/vỏ (Core/Shell) : Luận văn ThS. Công nghệ vật liệu
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42227

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét