Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Title: Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104
Authors: Nguyễn, Văn Nam, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Chung
Keywords: Hệ thống thông tin;Công cụ Seo Panel
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về SEO Web, nghiên cứu và đánh giá một số công cụ hỗ trợ SEO phổ biến hiện nay. Đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu công cụ mã nguồn mở Seo Panel; phân tích các chức năng của nó và cải tiến, nâng cấp một số tính năng mới cho công cụ này.
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54314
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Đức Phật thành Đạo đem lại cuộc sống an lạc cho nhân loại
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54646

Đạo Phật với tuổi trẻ để đời sống tốt hơn trong thế giới ngày nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54294

Đạo Phật khai mở trí vô sư
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54253

Thông điệp Đức Phật ra đời
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54225

Vấn đề "Tâm vật" trong đạo Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53591

Thấp thoáng lời kinh thấy Phật A-súc
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54091